ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Στο ΚΤΕΟ ΚΥΚΛΑΔΩΝ πραγματοποιούμε όλες τις απαραίτητες υπηρεσίες για κάθε τύπο οχήματος, ώστε να μπορείτε να κυκλοφορείτε ξέγνοιαστα, έχοντας εκδόσει όλα τα απαραίτητα έγγραφα για την νόμιμη μετακίνηση σας!

Το νέο ΚΤΕΟ στη Σύρο, το ΚΤΕΟ ΚΥΚΛΑΔΩΝ διαθέτει μια διαπιστευμένη γραμμή ελέγχου για επιβατικά οχήματα και φορτηγά μέχρι 3,5 τόνους και μια διαπιστευμένη γραμμή ελέγχου για δίκυκλα. Στο ΙΚΤΕΟ ΚΥΚΛΑΔΩΝ στη Σύρο μπορείτε επίσης να φέρετε το όχημα σας για Εκούσιο Τεχνικό Έλεγχο η ακόμα και για την έκδοση της Κάρτας Καυσαερίων σας.

Στις σύγχρονες εγκαταστάσεις μας πραγματοποιούνται Ειδικοί Έλεγχοι σε κάθε είδος οχήματος, συμπεριλαμβανομένων Ι.Χ., Φορτηγών (έως 3,5 τόνους), Εκπαιδευτικών οχημάτων, ΤΑΞΙ, Ασθενοφόρων, και οχημάτων που χρησιμοποιούν ως καύσιμο το υγραέριο.

Στο ΚΤΕΟ ΚΥΚΛΑΔΩΝ διαθέτουμε και δεύτερη γραμμή για Τεχνικό Έλεγχο δικύκλων (άνω των 50cc)

Ο Έλεγχος πραγματοποιείται απο πιστοποιημένους ελεγκτές απο το Υπουργείο Μεταφορών.

Όλο μας το προσωπικό είναι πιστοποιημένο και σε σύστημα Διαχείρησης Ποιότητας ΕΛΟΤ EN ISO 9001:2015.

KTEO ΕΠΙΒΑΤΙΚΩΝ & ΦΟΡΤΗΓΩΝ ΕΩΣ 3.5T

Ο Tεχνικός Έλεγχος των επιβατικών οχημάτων και των φορτηγών έως και 3,5t μεικτό βάρος είναι υποχρεωτικός και περιλαμβάνει:

 • Έλεγχος ταυτότητας (πινακίδα κυκλοφορίας, αρ. πλαισίου, κινητήρας, χρωματισμός, κλπ)
 • Έλεγχος καυσαερίων
 • Έλεγχος σύγκλισης
 • Έλεγχος συστήματος ανάρτησης
 • Έλεγχος συστήματος πέδησης και στάθμευσης
 • Έλεγχος φώτων
 • Οπτικός Έλεγχος

Σε περίπτωση που στο όχημά σας διαπιστωθούν Σοβαρές Ελλείψεις και χρειάζεται επισκευές, έχετε στην διάθεση σας 30 ημέρες για τον Επανέλεγχο και την έκδοση του νέου Δελτίου Τεχνικού Ελέγχου. Σε περιπτώσεις που οι επισκευές είναι εκτεταμένες υπάρχει η δυνατότητα Επανελέγχου για να δοθούν άλλες 30 ημέρες.  Στο σύνολο ένα όχημα με Σοβαρές ελλείψεις μπορεί να πάρει μέχρι 60 ημέρες προθεσμία. Προσοχή, από την 61 ημέρα και μετά το όχημα θεωρείται εκπρόθεσμο και γίνεται Αρχικός αντί Επανελέγχου. Δηλαδή περνάει ΚΤΕΟ από την αρχή σαν εκπρόθεσμο με την καταβολή παραβόλου.

ΚΤΕΟ ΜΟΤΟ

Ο Τεχνικός Έλεγχος έχει ξεκινήσει από τις αρχές του 2011 σε ορισμένες περιφέρειες και έχει επεκταθεί σε ολόκληρη τη χώρα. Αφορά όλες τις κατηγορίες δικύκλων άνω των 50cc. Οι έλεγχοι που πραγματοποιούνται:

 • Έλεγχος ταυτότητας (πινακίδα, αρ. πλαισίου, κινητήρας, χρωματισμός κλπ)
 • Έλεγχος καυσαερίων
 • Έλεγχος συστήματος πέδησης στο φρενόμετρο
 • Έλεγχος των φώτων.
 • Οπτικός έλεγχος.

Σε περίπτωση που στο όχημά σας διαπιστωθούν Σοβαρές Ελλείψεις και χρειάζεται επισκευές, έχετε στην διάθεση σας 30 ημέρες για τον Επανέλεγχο και την έκδοση του νέου Δελτίου Τεχνικού Ελέγχου. Σε περιπτώσεις που οι επισκευές είναι εκτεταμένες υπάρχει η δυνατότητα Επανελέγχου για να δοθούν άλλες 30 ημέρες.  Στο σύνολο ένα όχημα με Σοβαρές ελλείψεις μπορεί να πάρει μέχρι 60 ημέρες προθεσμία. Προσοχή, από την 61 ημέρα και μετά το όχημα θεωρείται εκπρόθεσμο και γίνεται Αρχικός αντί Επανελέγχου. Δηλαδή περνάει ΚΤΕΟ από την αρχή σαν εκπρόθεσμο με την καταβολή παραβόλου.

ΚΑΡΤΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ (KEK)

Όλα τα οχήματα έχουν υποχρέωση να εφοδιαστούν με Κ.Ε.Κ (Κάρτα Ελέγχου Καυσαερίων) ένα χρόνο ή έξι μήνες μετά την έκδοση 1ης Άδειας κυκλοφορίας. Τα επιβατικά και φορτηγά ΙΧ έως 3,5t πρέπει να την ανανεώνουν κάθε χρόνο και τα Ε.Δ.Χ. κάθε έξι μήνες. Από το 2011 όσα οχήματα περνάνε από ΚΤΕΟ, το Δελτίο Τεχνικού Ελέγχου επέχει θέση Κ.Ε.Κ και ισχύει για ένα έτος ή έξι μήνες. Tα Δίκυκλα δεν έχουν υποχρέωση έκδοσης Κάρτας Καυσαερίων.

ΕΙΔΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΥΓΡΑΕΡΙΟΚΙΝΗΣΗΣ

Ειδικός Έλεγχος Υγραεριοκίνησης ονομάζεται ο Τεχνικός Έλεγχος κατά τον οποίο εξετάζεται : Η σωστή εγκατάσταση και τοποθέτηση των επιμέρους εξαρτημάτων του συστήματος Υγραεριοκίνησης, η έγκριση τύπου των εξαρτημάτων, η ταυτοποίησή τους με την βεβαίωση του εγκαταστάτη. Θεωρείται Αρχικός Έλεγχος και πραγματοποιείται αμέσως μετά την μετατροπή του σε Υγραεριοκίνητο. Από την ημερομηνία της εγκατάστασης (ημερομηνία που αναγράφεται πάνω στην βεβαίωση ) έχετε 30 ημέρες περιθώριο για τον ειδικό έλεγχο στο ΚΤΕΟ. Μετά το πέρας των 30 ημερών θα πρέπει να εφοδιαστείτε με νέα βεβαίωση εγκατάστασης. Το χαρτί της Αρχικής δήλωσης έχει ισχύ maximum για 10 έτη, όσο ορίζει η νομοθεσία στην Ελλάδα για το όριο ηλικίας της δεξαμενής και την αντικατάστασή της.

ΕΚΟΥΣΙΟΣ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ

O Εκούσιος Έλεγχος, γίνεται σε ένα ή περισσότερα σημεία του οχήματος, κατ' εντολή και απαίτηση του πελάτη και δεν είναι υποχρεωτικός από την νομοθεσία. Πραγματοποιείται προκειμένου να ελέγξετε ένα όχημα πρίν την αγορά του ή μετά την επισκευή του και να γίνει αξιολόγηση της κατάστασης του.

Ο Εκούσιος Έλεγχος είναι ανεξάρτητος από τον προβλεπόμενο από την ισχύουσα νομοθεσία Τεχνικό Έλεγχο (ΚΤΕΟ) και δεν τον αντικαθιστά. Το ΚΤΕΟ μετά την διενέργεια του Εκούσιου Έλεγχου εκδίδει Π.Ε.Τ.Ε. ( Πρακτικό Εκούσιου Τεχνικού Ελέγχου ), το οποίο όμως δεν επέχει θέση Δελτίου Τεχνικού Ελέγχου. Δηλαδή ένας Εκούσιος Έλεγχος δεν απαλλάσσει τον κάτοχο του οχήματος από την υποχρέωσή του για τον περιοδικό Τεχνικό Έλεγχο ΚΤΕΟ στις προβλεπόμενες ημερομηνίες. Μετά τον Εκούσιο Έλεγχο δεν επικολλάται στην πινακίδα κάποιο αυτοκόλλητο όπως στο ΚΤΕΟ.

Φυσικά, οχήματα με ξένες πινακίδες ή οχήματα που δεν έχουν ακόμα υποχρέωση για Τεχνικό Ελεγχο (π.χ. νεότερα των 4 ετών) μπορούν να προβούν σε Εκούσιο Έλεγχο.